logo
Łatwy PIT! Tu znajdziesz przydatne informacje. Polecamy programy do sporządzenia i wysłania zeznań PIT przez internet.

Możliwe rodzaje rozliczeń rocznych dla danych formularzy

 

Lp. Formularze Rodzaje rozliczeń
Indywidualne Osoby samotnie wychowującej dziecko Małżonków razem Małżonków osobno
1. PIT-16A + zał.
(ORD-ZU, UPO)
TAK     TAK
2. PIT-19A + zał.
(ORD-ZU, UPO)
TAK     TAK
3. PIT-28 + zał.
(PIT/O, PIT/D, PIT-2K, PIT-28/B, PIT/WZR, ORD-ZU, UPO)
TAK TAK najem TAK najem TAK
4. PIT-28S + zał.
(PIT/O, PIT-28/B, PIT/WZR, ORD-ZU, UPO)
TAK      
5. PIT-36 + zał.
(PIT/B, PIT/BR, PIT/WZ, PIT/SE, PIT/IP, PIT/DS, PIT/Z, SSE-R, SSE-R/A, SSE/A, PIT/D, PIT-2K, PIT/O, PIT/ZG, PIT/M, PIT/MIT, PIT/PM, PIT/NZI, ORD-ZU, UPO)
TAK TAK TAK TAK
6. PIT-36S + zał.
(PIT/B, PIT/BR, PIT/WZ, PIT/SE, PIT/IP, PIT/Z, SSE-R, SSE-R/A, SSE/A, PIT/O, PIT/ZG, PIT/MIT, PIT/PM, PIT/NZI, ORD-ZU, UPO)
TAK      
7. PIT-36L + zał.
(PIT/B, PIT/BR, PIT/WZ, PIT/SE, PIT/IP, PIT/DS, PIT/Z, PIT/O, PIT/ZG, PIT/MIT, PIT/PM, PIT/NZI, ORD-ZU, UPO)
TAK     TAK
8. PIT-36LS + zał.
(PIT/B, PIT/BR, PIT/WZ, PIT/SE, PIT/IP, PIT/Z, PIT/O, PIT/ZG, PIT/MIT, PIT/PM, PIT/NZI, ORD-ZU, UPO)
TAK      
9. PIT-37 + zał.
(PIT/O, PIT/D, PIT-2K, ORD-ZU, UPO)
TAK TAK TAK TAK
10. PIT-38 + zał.
(PIT/ZG, ORD-ZU, UPO)
TAK TAK TAK TAK
11. PIT-39 + zał.
(PIT/ZG, ORD-ZU, UPO)
TAK TAK TAK TAK
12. PIT-CFC
(PIT/CFI, ORD-ZU, UPO)
TAK TAK TAK TAK
13. PIT-OP
(UPO)
TAK TAK TAK TAK
14. Oświadczenie o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych TAK TAK TAK TAK
15. APA-P
(UPO)
TAK TAK TAK TAK
16. DSF-1
(UPO)
TAK TAK TAK TAK

Powered by ProcessWire CMS