logo

Nowości

 • 29.04.2021 r. W "PITopedia 2020" w "Odliczenia i ulgi od dochodu/przychodu (PIT/O)" dodano kolejne opracowania: o darowiznach na przeciwdziałanie COVID-19 i o darowiznach w formie tabletów i laptopów.
 • 09.04.2021 r. W "PITopedia 2020" w "Odliczenia i ulgi od dochodu/przychodu (PIT/O)" dodano kolejne opracowania: o darowiznach na cele pożytku publicznego, o darowiznach na cele krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi, o wydatkach na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego i o darowiznach wynikających z odrębnych ustaw.
 • 19.03.2021 r. W "PITopedia 2020" dodano "Odliczenia i ulgi od dochodu/przychodu (PIT/O)".
 • 17.03.2021 r. W "PITopedia 2020" w "Odliczenia i ulgi od podatku (PIT/O)" dodano kolejne opracowania.
 • 15.03.2021 r. W "PITopedia 2020" dodano "Zestawienie zmian w przepisach za dany rok podatkowy", opracowanie dotyczące ulgi na dzieci i informacje o ZAP-3.
 • 03.03.2021 r. Rozbudowano "PITopedia 2020".
 • 17.02.2021 r. W "PITopedia 2020" dodano "Co się zmieniło na rysunku formularza w porównaniu z poprzednim rokiem?".
 • 26.05.2020 r. Dodano treść rozporządzenia w sprawie zaniechania poboru odsetek za zwłokę od niewpłaconej w terminie daniny solidarnościowej w związku z COVID-19.
 • 20.05.2020 r. Zaktualizowano akty prawne i inne opracowania w związku ze zmianami w ustawie o COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 875).
 • 27.04.2020 r. Dodano treść Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie zaniechania poboru odsetek za zwłokę od niektórych zaległości podatkowych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za 2019 r. w związku z COVID-19, zaktualizowano akty prawne i inne opracowania w związku ze zmianami w ustawie o COVID-19.
 • 09.04.2020 r. Zaktualizowano akty prawne w związku z ustawą o COVID-19, tj. ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 568), dokonano innych aktualizacji w związku z np. ustawą o COVID-19 oraz dodano nowe opracowania.
 • 14.02.2020 r. Użytkownicy, którzy mają wykupioną licencję na PITy IPS, mogą korzystać z tego serwisu bezpłatnie do 30 kwietnia 2020 r., przechodząc z poziomu programu PITy IPS.
 • 16.01.2020 r. Użytkownicy, którzy mają wykupioną licencję na PITy IPS, mogą korzystać z tego serwisu bezpłatnie do 14 lutego 2020 r., przechodząc z poziomu programu PITy IPS.
 • 15.01.2020 r. Udostępnienie serwisu.

Powered by ProcessWire CMS