logo
Łatwy PIT! Tu znajdziesz przydatne informacje. Polecamy programy do sporządzenia i wysłania zeznań PIT przez internet.

WYDATKI NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA TERMOMODERNIZACYJNEGO

Kto może skorzystać z ulgi

Z ulgi termomodernizacyjnej może skorzystać podatnik będący właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Budynek mieszkalny jednorodzinny - budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.

 
Zostało Ci do przeczytania około 98% artykułu.
Aby przeczytać całość, uzyskaj dostęp
  Zaloguj się (jeśli posiadasz kod dostępu lub masz wykupiony abonament) >>
  Wykup abonament >>
  Wyślij SMS >>
Wyślij SMS na nr 7355 o treści "KOD.TAX2S". Koszt SMS-a 3,69 zł brutto (w tym 23% VAT).
Potwierdzam, że zapoznałem się z Regulaminem sklepu, Polityką prywatności, Polityką plików cookies, Regulaminem usługi SMS i akceptuję je oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie danych identyfikacyjnych przez firmę IPS Przedsiębiorstwo Informatyczne Marcin - Konopka w celu realizacji zamówienia.
Wyrażam zgodę, że po spełnieniu tego świadczenia utracę prawo do odstąpienia od umowy.
wprowadź kod SMS:

Powered by ProcessWire CMS