logo
Łatwy PIT! Tu znajdziesz przydatne informacje. Polecamy programy do sporządzenia i wysłania zeznań PIT przez internet.

INNE ULGI ODLICZANE OD DOCHODU (PRZYCHODU)

Inne ulgi odliczane od dochodu (przychodu), jeśli obowiązujące przepisy przewidują dokonywanie odliczeń od dochodu (przychodu) z tytułów innych niż wymienione w wierszu od 1 do 7 części B. W przypadku dokonywania odliczeń z tytułu innej ulgi w poz. 35 należy podać rodzaj ulgi.

Powered by ProcessWire CMS