logo
Łatwy PIT! Tu znajdziesz przydatne informacje. Polecamy programy do sporządzenia i wysłania zeznań PIT przez internet.

DAROWIZNA PRZEKAZANA NA CELE KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

Odliczeniu od dochodów zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. d ustawy o PDoF podlegają darowizny przekazane na cele kształcenia zawodowego publicznym szkołom prowadzącym kształcenie zawodowe, o których mowa w art. 4 pkt 28a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, oraz publicznym placówkom i centrom, o których mowa w art. 2 pkt 4 tej ustawy.

 
Zostało Ci do przeczytania około 94% artykułu.
Aby przeczytać całość, uzyskaj dostęp
  Zaloguj się (jeśli posiadasz kod dostępu lub masz wykupiony abonament) >>
  Wykup abonament >>
  Wyślij SMS >>
Wyślij SMS na nr 7355 o treści "KOD.TAX2S". Koszt SMS-a 3,69 zł brutto (w tym 23% VAT).
Potwierdzam, że zapoznałem się z Regulaminem sklepu, Polityką prywatności, Polityką plików cookies, Regulaminem usługi SMS i akceptuję je oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie danych identyfikacyjnych przez firmę IPS Przedsiębiorstwo Informatyczne Marcin - Konopka w celu realizacji zamówienia.
Wyrażam zgodę, że po spełnieniu tego świadczenia utracę prawo do odstąpienia od umowy.
wprowadź kod SMS:

Powered by ProcessWire CMS