logo
Łatwy PIT! Tu znajdziesz przydatne informacje. Polecamy programy do sporządzenia i wysłania zeznań PIT przez internet.

Archiwalna treść artykułu.

Aktualna treść publikacji jest dostępna pod linkiem.

WYKAZ UMÓW O UNIKANIU PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA

1 lipca 2018 r. weszła w życie Wielostronna Konwencja Podatkowa (tzw. Konwencja MLI lub "MLI"). Konwencja MLI będzie modyfikowała postanowienia umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, jeśli MLI będzie miała zastosowanie do umowy. Konwencja MLI zmienia w niektórych umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania m.in. metodę unikania podwójnego opodatkowania – metoda wyłączenia z progresją zostanie zastąpiona metodą odliczenia proporcjonalnego. Więcej informacji dot. MLI w tabeli oraz pod linkiem MLI.


Lp. Państwo
- rodzaj aktu i jego treść
Akt prawny podpisany dnia Akt prawny wszedł w życie z dniem Akt prawny obowiązuje od dnia Akt prawny opublikowany w Status aktu prawnego Metoda unikania podwójnego opodatkowania i inne informacje
1. ALBANIA
umowa 05.03.1993 27.06.1994 01.01.1995 Dz. U. z 1994 r. Nr 101, poz. 492 obowiązujący -
obwieszczenie o sprostowaniu błędu 03.09.2009 08.01.2010 08.01.2010 Dz. U. z 2010 r. Nr 2, poz. 11 obowiązujący -
tekst jednolity umowy - obowiązujący progresja *
2. ALGIERIA
konwencja 31.01.2000 Konwencja wejdzie w życie po wymianie not o zakończeniu wew. procedur prawnych wymaganych w Polsce i Algierii. oczekujący proporcjonalna
3. ARABIA SAUDYJSKA  
konwencja 22.02.2011 01.06.2012 01.01.2013 Dz. U. z 2012 r. poz. 502 obowiązujący proporcjonalna
zastosowanie MLI do umowy
oświadczenie rządowe 11.03.2020 06.04.2020 06.04.2020 Dz. U. z 2019 r. poz. 600 obowiązujący -
tekst syntetyczny umowy** Postanowienia MLI w zakresie jej przyjęcia w odniesieniu do umowy mają zastosowanie: do zdarzeń dających prawo do pobrania podatku powstałych w dniu lub po dniu 1.01.2021 r.1); do podatków nakładanych w okresach podatkowych rozpoczynających się w dniu lub po dniu 1.11.2020 r.2)
Zatem os. fiz. będące polskimi rezydentami podatkowymi osiągające dochody zagraniczne stosują postanowienia MLI w okresie podatkowym od 1.11.2020 r. czyli od 1.01.2021 r.
obowiązujący
(Uwaga na datę stosowania)
proporcjonalna
4. ARMENIA
konwencja 14.07.1999 27.02.2005 01.01.2006 Dz. U. z 2005 r. Nr 66, poz. 576 obowiązujący proporcjonalna
5. AUSTRALIA  
umowa 07.05.1991 04.03.1992 01.01.1993 Dz. U. z 1992 r. Nr 41, poz. 177 obowiązujący -
obwieszczenie o sprostowaniu błędu 12.09.2007 28.09.2007 28.09.2007 Dz. U. z 2007 r. Nr 179, poz. 1278 obowiązujący -
tekst jednolity umowy - obowiązujący -
zastosowanie MLI do umowy
oświadczenie rządowe 11.12.2018 11.02.2019 11.02.2019 Dz. U. z 2019 r. poz. 251 obowiązujący -
tekst syntetyczny umowy** Postanowienie(-a):
- art. 3 ust. 1 i 2, art. 4 ust. 1, art. 6 ust. 1, art. 7 ust. 1, art. 9 ust. 1 i art. 11 ust. 1 mają zastosowanie: do zdarzeń dających prawo do pobrania podatku powstałych w dniu lub po dniu 1.01.2019 r.
1); do podatków nakładanych w okresach podatkowych rozpoczynających się w dniu lub po dniu 1.07.2019 r.2);
- art. 16 ust. 3 ma zastosowanie do sprawy przedstawionej właściwemu organowi w dniu lub po dniu 1.01.2019 r.
3)
Zatem os. fiz. będące polskimi rezydentami podatkowymi osiągające dochody zagraniczne stosują postanowienia MLI w okresie podatkowym od 1.07.2019 r. czyli od 1.01.2020 r.
obowiązujący proporcjonalna
6. AUSTRIA
umowa 02.10.1974 22.07.1975 01.01.1974 Dz. U. z 1975 r. Nr 24, poz 129 archiwalny Utraciła ważność z dniem 01.04.2005 r.
umowa 13.01.2004 01.04.2005 01.01.2006 Dz. U. z 2005 r. Nr 224, poz. 1921 obowiązujący -
protokół o zmianie umowy 04.02.2008 10.10.2008 01.01.2009 Dz. U. z 2008 r. Nr 222, poz. 1450 obowiązujący Postanowienia protokołu zmieniły metodę opodatkowania
tekst jednolity umowy - obowiązujący -
zastosowanie MLI do umowy    
oświadczenie rządowe 07.09.2018 08.10.2018 08.10.2018 Dz. U. z 2018 r. poz. 1926 obowiązujący -
tekst syntetyczny umowy** Postanowienia MLI w zakresie jej przyjęcia w odniesieniu do umowy mają zastosowanie: do zdarzeń dających prawo do pobrania podatku powstałych w dniu lub po dniu 1.01.2019 r.1); do podatków nakładanych w okresach podatkowych rozpoczynających się w dniu lub po dniu 1.01.2019 r.2)
Zatem os. fiz. będące polskimi rezydentami podatkowymi osiągające dochody zagraniczne stosują postanowienia MLI w okresie podatkowym od 1.01.2019 r.
obowiązujący proporcjonalna
7. AZERBEJDŻAN  
konwencja 26.08.1997 20.01.2005 01.01.2006 Dz. U. z 2008 r. Nr 9, poz. 52 obowiązujący progresja *
8. BANGLADESZ  
konwencja 08.07.1997 28.01.1999 01.01.2000 Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1121 obowiązujący progresja *
9. BELGIA  
umowa 14.09.1976 21.09.1978 01.01.1979 Dz. U. z 1978 r. Nr 24, poz. 109 archiwalny Nie obowiązuje od dnia 29.04.2004 r. w  odniesieniu do podatków objętych konwencją.
konwencja 20.08.2001 29.04.2004 01.01.2005 Dz. U. z 2004 r. Nr 211, poz. 2139 obowiązujący -
protokół zmieniający konwencję 14.04.2014 02.05.2018 01.01.2019 Dz. U. z 2018 r. poz. 1094 obowiązujący Postanowienia protokołu zmieniły metodę opodatkowania
tekst jednolity konwencji - obowiązujący progresja *
zastosowanie MLI do umowy    
oświadczenie rządowe 25.10.2019 3.12.2019 3.12.2019 Dz. U. z 2019 r. poz. 2348 obowiązujący -
tekst syntetyczny umowy** Postanowienia MLI w zakresie jej przyjęcia w odniesieniu do umowy mają zastosowanie: do zdarzeń dających prawo do pobrania podatku powstałych w dniu lub po dniu 1.01.2020 r.1); do podatków nakładanych w okresach podatkowych rozpoczynających się w dniu lub po dniu 1.04.2020 r.2)
Zatem os. fiz. będące polskimi rezydentami podatkowymi osiągające dochody zagraniczne stosują postanowienia MLI w okresie podatkowym od 1.04.2020 r. czyli od 1.01.2021 r.
obowiązujący
(Uwaga na datę stosowania)
proporcjonalna
10. BIAŁORUŚ  
umowa 18.11.1992 31.07.19934) 01.01.1994 Dz. U. z 1993 r. Nr 120, poz. 534 obowiązujący progresja *
obwieszczenie o sprostowaniu błędów 07.08.2015 21.08.2015 21.08.2015 Dz. U. z 2015 r. poz. 1218 obowiązujący -
11. BOŚNIA I HERCEGOWINA  
umowa 10.01.1985 27.12.1985 01.01.1986 Dz. U. z 1986 r. Nr 20, poz. 102 archiwalny Nie obowiązuje od dnia 7.03.2016 r. / 01.01.2017 r.
porozumienie 22.12.2006 19.02.2008 19.02.2008 M. P. z 2008 r. Nr 52, poz. 462 obowiązujący -
konwencja 04.06.2014 07.03.2016 01.01.2017 Dz. U. z 2016 r. poz. 590 obowiązujący progresja *
12. BUŁGARIA  
umowa 11.04.1994 10.05.1995 01.01.1996 Dz. U. z 1995 r. Nr 137, poz. 679 obowiązujący -
obwieszczenie o sprostowaniu błędów 05.08.2020 19.08.2020 19.08.2020 Dz. U. z 2020 r. poz. 1416 obowiązujący -
tekst jednolity umowy - obowiązujący progresja *
13. CHILE  
konwencja 10.03.2000 30.12.2003 01.01.2004 Dz. U. z 2004 r. Nr 193, poz. 1976 obowiązujący -
oświadczenie rządowe 20.07.2018 06.09.2018 01.01.2017 Dz. U. z 2018 r. poz. 1729 obowiązujący -
wzajemne porozumienie [ang.]5 - obowiązujący  
tekst jednolity konwencji - obowiązujący proporcjonalna
14. CHINY  
umowa 07.06.1988 07.01.1989 01.01.1990 Dz. U. z 1989 r. Nr 13, poz. 65 obowiązujący progresja *
interpretacja - Dz. Urz. MF z 2004 r. Nr 5, poz. 32 obowiązujący -
interpretacja - Dz. Urz. MF z 2008 r. Nr 2, poz. 16 obowiązujący -
15. CHORWACJA  
umowa 19.10.1994 11.02.1996 01.01.1997 Dz. U. z 1996 r. Nr 78, poz. 370 obowiązujący -
obwieszczenie o sprostowaniu błędu 15.07.2016 22.07.2016 22.07.2016 Dz. U. z 2016 r. poz. 1083 obowiązujący -
tekst jednolity umowy - obowiązujący progresja *
16. CYPR  
umowa 04.06.1992 07.07.1993 01.01.1992 Dz. U. z 1993 r. Nr 117, poz. 523 obowiązujący -
protokół zmieniający umowę 22.03.2012 09.11.2012 01.01.2013 Dz. U. z 2012 r. poz. 1383 obowiązujący -
tekst jednolity umowy - obowiązujący progresja *
zastosowanie MLI do umowy    
oświadczenie rządowe 11.03.2020 09.04.2020 09.04.2020 Dz. U. z 2020 r. poz. 637 obowiązujący -
tekst syntetyczny umowy** Postanowienia MLI w zakresie jej przyjęcia w odniesieniu do umowy mają zastosowanie: do zdarzeń dających prawo do pobrania podatku powstałych w dniu lub po dniu 1.01.2021 r.1); do podatków nakładanych w okresach podatkowych rozpoczynających się w dniu lub po dniu 1.11.2020 r.2)
Zatem os. fiz. będące polskimi rezydentami podatkowymi osiągające dochody zagraniczne stosują postanowienia MLI w okresie podatkowym od 1.11.2020 r. czyli od 1.01.2021 r.
obowiązujący
(Uwaga na datę stosowania)
progresja *
17. CZARNOGÓRA  
umowa (z Jugosławią) 12.06.1997 17.06.1998 01.01.1999 Dz. U. z 2001 r. Nr 104, poz. 1137 obowiązujący progresja *
18. CZECHY  
umowa 24.06.1993 20.12.1993 01.01.1994 Dz. U. z 1994 r. Nr 47, poz. 189 archiwalny Utraciła ważność z dniem 13.06.2012 r.
umowa 13.09.2011 11.06.20126) 01.01.2013 Dz. U. z 2012 r. poz. 991 obowiązujący -
obwieszczenie o sprostowaniu błędów 12.11.2015 27.11.2015 27.11.2015 Dz. U. z 2015 r. poz. 1976 obowiązujący -
tekst jednolity umowy - obowiązujący progresja *
19. DANIA  
konwencja 06.12.2001 31.12.2002 01.01.2003 Dz. U. z 2003 r. Nr 43, poz. 368 obowiązujący -
protokół zmieniający konwencję 07.12.2009 25.11.2010 01.01.2011 Dz. U. z 2010 r. Nr 241, poz. 1613 obowiązujący -
tekst jednolity konwencji - obowiązujący progresja *
interpretacja - Dz. Urz. MF z 2004 r. Nr 5, poz. 31 obowiązujący -
wyjaśnienie dot. duńskiego podatku od wynajmu zagranicznej siły roboczej - obowiązujący -
zastosowanie MLI do umowy    
oświadczenie rządowe 18.12.2019 17.02.2020 17.02.2020 Dz. U. z 2020 r. poz. 245 obowiązujący -
tekst syntetyczny umowy** Postanowienia MLI w zakresie jej przyjęcia w odniesieniu do umowy mają zastosowanie: do zdarzeń dających prawo do pobrania podatku powstałych w dniu lub po dniu 1.01.2020 r.1); do podatków nakładanych w okresach podatkowych rozpoczynających się w dniu lub po dniu 1.07.2020 r.2)
Zatem os. fiz. będące polskimi rezydentami podatkowymi osiągające dochody zagraniczne stosują postanowienia MLI w okresie podatkowym od 1.07.2020 r. czyli od 1.01.2021 r.
obowiązujący
(Uwaga na datę stosowania)
proporcjonalna
20. EGIPT  
umowa 24.06.1996 16.07.2001 01.01.2002 Dz. U. z 2003 r. Nr 78, poz. 690 obowiązujący proporcjonalna
21. ESTONIA  
umowa 09.05.1994 09.12.1994 01.01.1995 Dz. U. z 1995 r. Nr 77, poz. 388 obowiązujący progresja *
22. ETIOPIA  
konwencja 13.07.2015 14.02.2018 01.01.2019 Dz. U. z 2018 r. poz. 329 obowiązujący proporcjonalna
23. FILIPINY  
umowa 09.09.1992 07.04.1997 01.01.1998 Dz. U. z 1997 r. Nr 127, poz. 817 obowiązujący progresja *
24. FINLANDIA  
umowa 26.10.1977 30.03.1979 01.01.1980 Dz. U. z 1979 r. Nr 12, poz. 84 - Nie obowiązuje od dnia 21.01.1995 r. w  odniesieniu do podatków objętych konwencją.
protokół zmieniający umowę 28.04.1994 21.01.1995 01.01.1996 Dz. U. z 1995 r. Nr 106, poz. 517 obowiązujący -
tekst jednolity umowy - - Nie obowiązuje od dnia 21.01.1995 r. w  odniesieniu do podatków objętych konwencją.
konwencja 08.06.2009 11.03.2010 01.01.2011 Dz. U. z 2010 r. Nr 37, poz. 205 obowiązujący -
zastosowanie MLI do umowy    
oświadczenie rządowe 19.04.2019 30.05.2019 30.05.2019 Dz. U. z 2019 r. poz. 1005 obowiązujący -
tekst syntetyczny umowy** Postanowienia MLI w zakresie jej przyjęcia w odniesieniu do umowy mają zastosowanie: do zdarzeń dających prawo do pobrania podatku powstałych w dniu lub po dniu 1.01.2020 r.1); do podatków nakładanych w okresach podatkowych rozpoczynających się w dniu lub po dniu 1.12.2019 r.2)
Zatem os. fiz. będące polskimi rezydentami podatkowymi osiągające dochody zagraniczne stosują postanowienia MLI w okresie podatkowym od 1.12.2019 r. czyli od 1.01.2020 r.
obowiązujący proporcjonalna
(uwaga zmieniła się metoda)
25. FRANCJA  
umowa 20.06.1975 12.09.1976 01.01.1974 Dz. U. z 1977 r. Nr 1, poz. 5 obowiązujący -
zastosowanie MLI do umowy    
oświadczenie rządowe 27.12.2018 11.02.2019 11.02.2019 Dz. U. z 2019 r. poz. 252 obowiązujący -
tekst syntetyczny umowy** Postanowienie(-a):
- art. 6 ust. 1, art. 7 ust. 1, art. 8 ust. 1, art. 9 ust. 4 i art. 17 ust. 1 mają zastosowanie: do zdarzeń dających prawo do pobrania podatku powstałych w dniu lub po dniu 1.01.2019 r.1); do podatków nakładanych w okresach podatkowych rozpoczynających się w dniu lub po dniu 1.07.2019 r.2)
- pierwszego zdania art. 16 ust. 3 ma zastosowanie do sprawy przedstawionej właściwemu organowi w dniu lub po dniu 1.01.2019 r.3)
Zatem os. fiz. będące polskimi rezydentami podatkowymi osiągające dochody zagraniczne stosują postanowienia MLI w okresie podatkowym od 1.07.2019 r. czyli od 1.01.2020 r.
obowiązujący progresja *
26. GRECJA  
umowa 20.11.1987 28.09.1991 01.01.1992 Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 524 obowiązujący progresja *
interpretacja - D. Urz. MF z 2007 r. Nr 5, poz. 33 obowiązujący -
27. GRUZJA  
umowa 05.11.1999 31.08.2006 01.01.2007 Dz. U. z 2006 r. Nr 248, poz. 1820 obowiązujący proporcjonalna
28. GUERNSEY  
umowa (dot.  przedsiębiorstw eksploatujących statki) 08.10.2013  01.10.2014 01.01.2015 Dz. U. z 2014 r. poz. 1339 obowiązujący sposób opodatkowania
umowa (dot. niektórych kategorii dochodów os. fiz.) 08.10.2013 01.10.2014 01.01.2015 Dz. U. z 2014 r. poz. 1341 obowiązujący proporcjonalna
wzajemne porozumienie - obowiązujący -
29. HISZPANIA  
umowa 15.11.1979 06.05.1982 01.01.1983 Dz. U. z 1982 r. Nr 17, poz. 127 obowiązujący progresja *
30. HOLANDIA  
konwencja 13.02.2002 18.03.2003 01.01.2004 Dz. U. z 2003 r. Nr 216, poz. 2120 obowiązujący proporcjonalna
31. INDIE  
umowa 21.06.1989 26.10.1989 01.01.1990 Dz. U. z 1990 r. Nr 8, poz. 46 obowiązujący -
protokół zmieniający umowę 29.01.2013 01.06.2014 01.01.2015 Dz. U. z 2014 r. poz. 1336 obowiązujący -
tekst jednolity umowy - obowiązujący proporcjonalna
zastosowanie MLI do umowy    
oświadczenie rządowe 25.10.2019 6.12.2019 6.12.2019 Dz. U. z 2019 r. poz. 2372 obowiązujący -
tekst syntetyczny umowy** Postanowienia MLI w zakresie jej przyjęcia w odniesieniu do umowy mają zastosowanie: do zdarzeń dających prawo do pobrania podatku powstałych w dniu lub po dniu 1.01.2020 r.1); do podatków nakładanych w okresach podatkowych rozpoczynających się w dniu lub po dniu 1.04.2020 r.2)
Zatem os. fiz. będące polskimi rezydentami podatkowymi osiągające dochody zagraniczne stosują postanowienia MLI w okresie podatkowym od 1.04.2020 r. czyli od 1.01.2021 r.
obowiązujący
(Uwaga na datę stosowania)
proporcjonalna
32. INDONEZJA  
umowa 06.10.1992 25.08.1993 01.01.1994 Dz. U. z 1994 r. Nr 46, poz. 187 obowiązujący progresja *
33. IRAN  
umowa 02.10.1992 01.12.2006 01.01.2007 Dz. U. z 2006 r. Nr 244, poz. 1770 obowiązujący -
protokół zmieniający umowę 15.12.2004 01.12.2006 01.01.2007 Dz. U. z 2006 r. Nr 244, poz. 1772 obowiązujący -
tekst jednolity umowy - obowiązujący proporcjonalna
34. IRLANDIA  
umowa 13.11.1995 22.12.1995 01.01.1996 Dz. U. z 1996 r. Nr 29, poz. 129 obowiązujący -
obwieszczenie o sprostowaniu błędów 16.06.2000 07.07.2000 07.07.2000 Dz. U. z 2000 r. Nr 53, poz. 650 obowiązujący -
obwieszczenie o sprostowaniu błędu 30.08.2019 11.09.2019 11.09.2019 Dz. U. z 2019 r. poz. 1733 obowiązujący -
tekst jednolity umowy - obowiązujący -
zastosowanie MLI do umowy    
oświadczenie rządowe 19.04.2019 30.05.2019 30.05.2019 Dz. U. z 2019 r. poz. 1006 obowiązujący -
tekst syntetyczny umowy** Postanowienie(-a):
- art. 3 ust. 1, art. 4 ust. 1, art. 5 ust. 6, art. 6 ust. 1, art. 7 ust. 1, art. 8 ust. 1 i art. 9 ust. 4 mają zastosowanie: do zdarzeń dających prawo do pobrania podatku powstałych w dniu lub po dniu 1.01.2020 r.1); do podatków nakładanych w okresach podatkowych rozpoczynających się w dniu lub po dniu 1.11.2019 r.2)
- drugiego zdania art. 16 ust. 3 ma zastosowanie do sprawy przedstawionej właściwemu organowi w dniu lub po dniu 1.05.2019 r.3)
Zatem os. fiz. będące polskimi rezydentami podatkowymi osiągające dochody zagraniczne stosują postanowienia MLI w okresie podatkowym od 1.11.2019 r. czyli od 1.01.2020 r.
obowiązujący proporcjonalna
(uwaga zmieniła się metoda)
35. ISLANDIA  
umowa 19.06.1998 20.06.1999 01.01.2000 Dz. U. z 1999 r. Nr 79, poz. 890 obowiązujący -
protokół zmieniający umowę 16.05.2012 23.08.2013 01.01.2014 Dz. U. z 2013 r. poz. 1353 obowiązujący -
tekst jednolity umowy - obowiązujący progresja *
zastosowanie MLI do umowy    
oświadczenie rządowe 18.12.2019 05.02.2020 05.02.2020 Dz. U. z 2020 r. poz. 178 obowiązujący -
tekst syntetyczny umowy** Postanowienia MLI w zakresie jej przyjęcia w odniesieniu do umowy mają zastosowanie: do zdarzeń dających prawo do pobrania podatku powstałych w dniu lub po dniu 1.01.2020 r.1); do podatków nakładanych w okresach podatkowych rozpoczynających się w dniu lub po dniu 1.07.2020 r.2)
Zatem os. fiz. będące polskimi rezydentami podatkowymi osiągające dochody zagraniczne stosują postanowienia MLI w okresie podatkowym od 1.07.2020 r. czyli od 1.01.2021 r.
obowiązujący
(Uwaga na datę stosowania)
progresja *
36. IZRAEL  
umowa 22.05.1991 30.12.1991 01.01.1992 Dz. U. z 1992 r. Nr 28, poz. 124 obowiązujący -
zastosowanie MLI do umowy    
oświadczenie rządowe 11.12.2018 01.02.2019 01.02.2019 Dz. U. z 2019 r. poz. 209 obowiązujący -
tekst syntetyczny umowy** Postanowienia MLI w zakresie jej przyjęcia w odniesieniu do umowy mają zastosowanie: do zdarzeń dających prawo do pobrania podatku powstałych w dniu lub po dniu 1.01.2019 r.1); do podatków nakładanych w okresach podatkowych rozpoczynających się w dniu lub po dniu 1.07.2019 r.2)
Zatem os. fiz. będące polskimi rezydentami podatkowymi osiągające dochody zagraniczne stosują postanowienia MLI w okresie podatkowym od 1.07.2019 r. czyli od 1.01.2020 r.
obowiązujący proporcjonalna
(uwaga zmieniła się metoda)

37. JAPONIA  
umowa 20.02.1980 23.12.1982 01.01.1983 Dz. U. z 1983 r. Nr 12, poz. 60 obowiązujący -
zastosowanie MLI do umowy    
oświadczenie rządowe 11.12.2018 24.01.2019 24.01.2019 Dz. U. z 2019 r. poz. 145 obowiązujący -
tekst syntetyczny umowy** Postanowienia MLI w zakresie jej przyjęcia w odniesieniu do umowy mają zastosowanie: do zdarzeń dających prawo do pobrania podatku powstałych w dniu lub po dniu 1.01.2019 r.1); do podatków nakładanych w okresach podatkowych rozpoczynających się w dniu lub po dniu 1.07.2019 r.2)
Zatem os. fiz. będące polskimi rezydentami podatkowymi osiągające dochody zagraniczne stosują postanowienia MLI w okresie podatkowym od 1.07.2019 r. czyli od 1.01.2020 r.
obowiązujący proporcjonalna
(uwaga zmieniła się metoda)
38. JERSEY  
umowa (dot. przedsiębiorstw eksploatujących statki) 02.12.2011 01.12.2012 01.01.2013 Dz. U. z 2012 r. poz. 1177 obowiązujący sposób opodatkowania
umowa (dot. osób fizycznych) 02.12.2011 01.12.2012 01.01.2013 Dz. U. z 2012 r. poz. 1179 obowiązujący proporcjonalna
39. JORDANIA  
umowa 04.10.1997 22.04.1999 01.01.2000 Dz. U. z 1999 r. Nr 61, poz. 654 obowiązujący progresja *
40. KANADA  
umowa 04.05.1987 30.11.1989 01.01.1989 Dz. U. z 1990 r. Nr 38, poz. 216 archiwalny Utraciła ważność z dniem 30.10.2013.
konwencja 14.05.2012 30.10.2013
01.01.2014 Dz. U. z 2013 r. poz. 1371 obowiązujący progresja *
zastosowanie MLI do umowy
oświadczenie rządowe 06.12.2019 24.01.2020 24.01.2020 Dz. U. z 2020 r. poz. 113 obowiązujący -
tekst syntetyczny umowy** Postanowienia MLI w zakresie jej przyjęcia w odniesieniu do umowy mają zastosowanie: do zdarzeń dających prawo do pobrania podatku powstałych w dniu lub po dniu 1.01.2020 r.1); do podatków nakładanych w okresach podatkowych rozpoczynających się w dniu lub po dniu 1.06.2020 r.2)
Zatem os. fiz. będące polskimi rezydentami podatkowymi osiągające dochody zagraniczne stosują postanowienia MLI w okresie podatkowym od 1.06.2020 r. czyli od 1.01.2021 r.
obowiązujący
(Uwaga na datę stosowania)
proporcjonalna
41. KATAR  
umowa 18.11.2008 28.12.2009 01.01.2010 Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 93 obowiązujący proporcjonalna
zastosowanie MLI do umowy
oświadczenie rządowe 11.03.2020 31.03.2020 31.03.2020 Dz. U. z 2020 r. poz. 559 obowiązujący -
tekst syntetyczny umowy** Postanowienia MLI w zakresie jej przyjęcia w odniesieniu do umowy mają zastosowanie: do zdarzeń dających prawo do pobrania podatku powstałych w dniu lub po dniu 1.01.2021 r.1); do podatków nakładanych w okresach podatkowych rozpoczynających się w dniu lub po dniu 1.10.2020 r.2)
Zatem os. fiz. będące polskimi rezydentami podatkowymi osiągające dochody zagraniczne stosują postanowienia MLI w okresie podatkowym od 1.10.2020 r. czyli od 1.01.2021 r.
obowiązujący
(Uwaga na datę stosowania)
proporcjonalna
42. KAZACHSTAN  
konwencja 21.09.1995 13.05.1995 01.07.19957)
01.01.19968)
Dz. U. z 1995 r. Nr 121, poz. 586 obowiązujący proporcjonalna
obwieszczenie o sprostowaniu błędu 16.07.2020 17.07.2020 17.07.2020 Dz. U. z 2020 r. poz. 1260 obowiązujący -
tekst jednolity konwencji - obowiązujący  
43. KIRGISTAN  
umowa 19.11.1998 22.06.2004 01.09.20047)
01.01.20058)
Dz. U. z 2004 r. Nr 228, poz. 2304 obowiązujący proporcjonalna
44. KOREA POŁUDNIOWA  
konwencja 21.06.1991 21.02.1992 01.01.1991 Dz. U. z 1992 r. Nr 28, poz. 126 obowiązujący -
protokół zmieniający konwencję 22.10.2013 15.10.2016 01.01.2017 Dz. U. z 2016 r. poz. 1977 obowiązujący -
tekst jednolity konwencji - obowiązujący proporcjonalna
45. KUWEJT  
umowa 16.11.1996 25.04.2000 01.01.1996 Dz. U. z 2000 r. Nr 69, poz. 811 obowiązujący progresja *
46. LIBAN  
konwencja 26.07.1999 07.11.2003 01.01.2004 Dz. U. z 2004 r. Nr 244, poz. 2445 obowiązujący progresja *
47. LITWA  
umowa 20.01.1994 19.07.1994 01.01.1995 Dz. U. z 1995 r. Nr 51, poz. 277 obowiązujący -
obwieszczenie o sprostowaniu błędu 18.04.2008 12.05.2008 12.05.2008 Dz. U. z 2008 r. Nr 80, poz. 483 obowiązujący -
tekst jednolity umowy - obowiązujący -
zastosowanie MLI do umowy    
oświadczenie rządowe 09.11.2018 13.12.2018 13.12.2018 Dz. U. z 2018 r. poz. 2330 obowiązujący -
tekst syntetyczny umowy** Postanowienia MLI w zakresie jej przyjęcia w odniesieniu do umowy mają zastosowanie: do zdarzeń dających prawo do pobrania podatku powstałych w dniu lub po dniu 1.01.2019 r.1); do podatków nakładanych w okresach podatkowych rozpoczynających się w dniu lub po dniu 1.07.2019 r.2)
Zatem os. fiz. będące polskimi rezydentami podatkowymi osiągające dochody zagraniczne stosują postanowienia MLI w okresie podatkowym od 1.07.2019 r. czyli od 1.01.2020 r.
obowiązujący proporcjonalna
(uwaga zmieniła się metoda)
48. LUKSEMBURG  
konwencja 14.06.1995 31.07.1996 01.01.1997 Dz. U. z 1996 r. Nr 110, poz. 527 obowiązujący -
protokół zmieniający konwencję 07.06.2012 25.07.2013 01.09.20136)
01.01.20147)
Dz. U. z 2013 r. poz. 964 obowiązujący -
obwieszczenie o sprostowaniu błędów 19.06.2019 04.11.2019 04.11.2019  Dz. U. z 2019 r. poz. 1244 obowiązujący -
protokół zmieniający konwencję - tekst jednolity - obowiązujący -
tekst jednolity konwencji - obowiązujący progresja *
zastosowanie MLI do umowy
oświadczenie rządowe 18.07.2019 13.09.2019 13.09.2019 Dz. U. z 2019 r. poz. 1750 obowiązujący -
tekst syntetyczny umowy** Postanowienia MLI w zakresie jej przyjęcia w odniesieniu do umowy mają zastosowanie: do zdarzeń dających prawo do pobrania podatku powstałych w dniu lub po dniu 1.01.2020 r.1); do podatków nakładanych w okresach podatkowych rozpoczynających się w dniu lub po dniu 1.02.2020 r.2)
Zatem os. fiz. będące polskimi rezydentami podatkowymi osiągające dochody zagraniczne stosują postanowienia MLI w okresie podatkowym od 1.02.2020 r. czyli od 1.01.2021 r.
obowiązujący
(Uwaga na datę stosowania)
progresja *
49. ŁOTWA  
umowa międzynarodowa 17.11.1993 30.11.1994 01.01.1995 Dz. U. z 1995 r. Nr 53, poz. 285 obowiązujący -
obwieszczenie o sprostowaniu błędu 10.03.2009 15.06.2009 15.06.2009 Dz. U. z 2009 r. Nr 91, poz. 750 obowiązujący -
tekst jednolity umowy - obowiązujący progresja *
zastosowanie MLI do umowy
oświadczenie rządowe 18.12.2019 20.02.2020 20.02.2020 Dz. U. z 2020 r. poz. 279 obowiązujący -
tekst syntetyczny umowy** Postanowienia MLI w zakresie jej przyjęcia w odniesieniu do umowy mają zastosowanie: do zdarzeń dających prawo do pobrania podatku powstałych w dniu lub po dniu 1.01.2021 r.1); do podatków nakładanych w okresach podatkowych rozpoczynających się w dniu lub po dniu 1.08.2020 r.2)
Zatem os. fiz. będące polskimi rezydentami podatkowymi osiągające dochody zagraniczne stosują postanowienia MLI w okresie podatkowym od 1.08.2020 r. czyli od 1.01.2021 r.
obowiązujący
(Uwaga na datę stosowania)
progresja *
50. MACEDONIA  
umowa 28.11.1996 17.12.1999 01.01.2000 Dz. U. z 2002 r. Nr 206, poz. 1744 obowiązujący proporcjonalna
51. MALEZJA  
umowa 16.09.1977 05.12.1978 01.01.1977 Dz. U. z 1979 r. Nr 10, poz. 62 obowiązujący proporcjonalna
umowa 08.07.2013 Umowa wejdzie w życie w dniu otrzymania późniejszej z not o zakończeniu wew. procedur prawnych wymaganych w Polsce i Malezji. oczekujący -
52. MALTA  
umowa 07.01.1994 24.11.1994 01.01.1995 Dz. U. z 1995 r. Nr 49, poz. 256 obowiązujący -
protokół zmieniający umowę 06.04.2011 22.11.2011 01.01.2012 Dz. U. z 2011 r. Nr 283, poz. 1661 obowiązujący Postanowienia protokołu zmieniły metodę opodatkowania
tekst jednolity umowy - obowiązujący -
zastosowanie MLI do umowy
oświadczenie rządowe 05.04.2019 15.05.2019 15.05.2019 Dz. U. z 2019 r. poz. 909 obowiązujący -
tekst syntetyczny umowy** Postanowienia MLI w zakresie jej przyjęcia w odniesieniu do umowy mają zastosowanie: do zdarzeń dających prawo do pobrania podatku powstałych w dniu lub po dniu 1.01.2020 r.1); do podatków nakładanych w okresach podatkowych rozpoczynających się w dniu lub po dniu 1.10.2019 r.2)
Zatem os. fiz. będące polskimi rezydentami podatkowymi osiągające dochody zagraniczne stosują postanowienia MLI w okresie podatkowym od 1.10.2019 r. czyli od 1.01.2020 r.
obowiązujący progresja *
53. MAROKO  
konwencja 24.10.1994 23.08.1996 01.01.1997 Dz. U. z 1996 r. Nr 110, poz. 529 obowiązujący progresja *
54. MEKSYK  
konwencja 30.11.1998 06.09.2002 01.01.2003 Dz. U. z 2003 r. Nr 13, poz. 131 obowiązujący  -
obwieszczenie o sprostowaniu błędu 28.06.2011 13.07.2011 13.07.2011 Dz. U. z 2011 r. Nr 144, poz. 865 obowiązujący -
tekst jednolity konwencji - obowiązujący progresja *
55. MOŁDAWIA  
konwencja 16.11.1994 27.10.1995 01.01.1996 Dz. U. z 1996 r. Nr 38, poz. 166 obowiązujący proporcjonalna
56. MONGOLIA  
umowa 18.04.1997 21.07.2001 01.01.2002 Dz. U. z 2002 r. Nr 206, poz. 1746 obowiązujący progresja *
57. NIEMCY
umowa 18.12.1972 14.09.1975 01.01.1972 Dz. U. z 1975 r. Nr 31, poz. 163 archiwalny Utraciła moc z dniem 01.01.2005 r.
protokół do umowy 24.10.1979 20.12.1981 01.01.1977 Dz. U. z 1982 r. Nr 1, poz. 1 obowiązujący -
umowa 14.05.2003 19.12.2004 01.01.2005 Dz. U. z 2005 r. Nr 12, poz. 90 obowiązujący progresja *
wzajemne porozumienie dot. stosowania art. 19 ust. 4 Umowy 17.08.2015 18.08.2015 01.01.2016 - obowiązujący -
58. NIGERIA  
umowa 12.02.1999 Umowa wejdzie w życie po upływie trzydziestu dni od daty otrzymania późniejszej z not o zakończeniu wew. procedur prawnych wymaganych w Polsce i Nigerii. oczekujący proporcjonalna
59. NORWEGIA  
umowa 24.05.1977 30.10.1979 01.01.1976
Dz. U. z 1979 r. Nr 27, poz. 157 - Nie obowiązuje od dnia 30.10.1979 r. w  odniesieniu do podatków objętych konwencją.
oświadczenie rządowe 16.06.2000
28.06.1998
28.06.1998 Dz. U. z 2000 r. Nr 57, poz. 682
obowiązujący -
tekst jednolity - - Nie obowiązuje od dnia 30.10.1979 r. w  odniesieniu do podatków objętych konwencją.
konwencja 09.09.2009
25.05.2010
01.01.2011 Dz. U. z 2010 r. Nr 134, poz. 899 obowiązujący -
protokół zmieniający konwencję 05.07.2013 02.04.2013 01.06.20136)
01.01.20147)
Dz. U. z 2013 r. poz. 680 obowiązujący -
tekst jednolity konwencji - obowiązujący progresja *
zastosowanie MLI do umowy    
oświadczenie rządowe 25.10.2019 05.12.2019 05.12.2019 Dz. U. z 2019 r. poz. 2361 obowiązujący -
tekst syntetyczny umowy** Postanowienia MLI w zakresie jej przyjęcia w odniesieniu do umowy mają zastosowanie: do zdarzeń dających prawo do pobrania podatku powstałych w dniu lub po dniu 1.01.2020 r.1); do podatków nakładanych w okresach podatkowych rozpoczynających się w dniu lub po dniu 1.05.2020 r.2)
Zatem os. fiz. będące polskimi rezydentami podatkowymi osiągające dochody zagraniczne stosują postanowienia MLI w okresie podatkowym od 1.05.2020 r. czyli od 1.01.2021 r.
obowiązujący
(Uwaga na datę stosowania)
proporcjonalna
60. NOWA ZELANDIA  
umowa 21.04.2005 16.08.2006 01.01.2007 Dz. U. z 2006 r. Nr 248, poz. 1822 obowiązujący -
zastosowanie MLI do umowy    
oświadczenie rządowe 11.10.2018 13.12.2018 13.12.2018 Dz. U. z 2018 r. poz. 2327 obowiązujący -
tekst syntetyczny umowy** Postanowienie(-a):
- art. 3 ust. 1 i ust. 2, art. 4 ust. 1, art. 5 ust. 6, art. 6 ust. 1, art. 7 ust. 1, art. 9 ust. 4 i art. 11 ust. 1 mają zastosowanie: do zdarzeń dających prawo do pobrania podatku powstałych w dniu lub po dniu 1.01.2019 r.1); do podatków nakładanych w okresach podatkowych rozpoczynających się w dniu lub po dniu 1.04.2019 r.2)
- drugiego zdania art. 16 ust. 3 ma zastosowanie do sprawy przedstawionej właściwemu organowi w dniu lub po dniu 1.10.2018 r.3)
Zatem os. fiz. będące polskimi rezydentami podatkowymi osiągające dochody zagraniczne stosują postanowienia MLI w okresie podatkowym od 1.04.2019 r. czyli od 1.01.2020 r.
obowiązujący proporcjonalna
(uwaga zmieniła się metoda)
61. PAKISTAN  
umowa 25.10.1974 24.11.1975 01.01.1973 Dz. U. z 1976 r. Nr 9, poz. 47 obowiązujący progresja *
62. PORTUGALIA  
konwencja 09.05.1995 04.02.1998 01.01.1999 Dz. U. z 1998 r. Nr 48, poz. 304 obowiązujący -
obwieszczenie o sprostowaniu błędu 29.05.2017 07.06.2017 07.06.2017 Dz. U. z 2017 r. poz. 1101 obowiązujący -
obwieszczenie o sprostowaniu błędu 02.06.2020 04.04.2020 04.04.2020 Dz. U. z 2020 r. poz. 993 obowiązujący -
tekst jednolity konwencji - obowiązujący progresja *
zastosowanie MLI do umowy    
oświadczenie rządowe 22.04.2020 18.06.2020 18.06.2020 Dz. U. z 2020 r. poz. 1061 obowiązujący -
tekst syntetyczny umowy** Postanowienia MLI w zakresie jej przyjęcia w odniesieniu do umowy mają zastosowanie: do zdarzeń dających prawo do pobrania podatku powstałych w dniu lub po dniu 1.01.2021 r.1); do podatków nakładanych w okresach podatkowych rozpoczynających się w dniu lub po dniu 1.12.2020 r.2)
Zatem os. fiz. będące polskimi rezydentami podatkowymi osiągające dochody zagraniczne stosują postanowienia MLI w okresie podatkowym od 1.12.2020 r. czyli od 1.01.2021 r.
obowiązujący
(Uwaga na datę stosowania)
proporcjonalna
63. REPUBLIKA PŁD. AFRYKI  
umowa 10.11.1993 05.12.1995 01.01.1996 Dz. U. z 1996 r. Nr 28, poz. 124 obowiązujący progresja *
64. ROSJA  
umowa 22.05.1992 22.02.1993 01.01.1994 Dz. U. z 1993 r. Nr 125, poz. 569 obowiązujący -
obwieszczenie o sprostowaniu błędu 24.07.2008 03.09.2008 03.09.2008 Dz. U. z 2008 r. Nr 160, poz. 997 obowiązujący -
tekst jednolity umowy - obowiązujący proporcjonalna
zastosowanie MLI do umowy    
oświadczenie rządowe 25.10.2019 03.12.2019 03.12.2019 Dz. U. z 2019 r. poz. 2347 obowiązujący -
tekst syntetyczny umowy** Postanowienia MLI w zakresie jej przyjęcia w odniesieniu do umowy mają zastosowanie: do zdarzeń dających prawo do pobrania podatku powstałych w dniu lub po dniu 1.01.2021 r.1); do podatków nakładanych w okresach podatkowych rozpoczynających się w dniu lub po dniu 30.11.2020 r.2)
Zatem os. fiz. będące polskimi rezydentami podatkowymi osiągające dochody zagraniczne stosują postanowienia MLI w okresie podatkowym od 30.11.2020 r. czyli od 1.01.2021 r.
obowiązujący
(Uwaga na datę stosowania)
proporcjonalna
65. RUMUNIA
umowa 23.06.1994 15.09.1995 01.01.1996 Dz. U. z 1995 r. Nr 109, poz. 530 obowiązujący progresja *
66. SERBIA  
umowa (obowiązuje umowa z Jugosławią) 12.06.1997 17.06.1998 01.01.1999 Dz. U. z 2001 r. Nr 104, poz. 1137 obowiązujący -
zastosowanie MLI do umowy    
oświadczenie rządowe 11.10.2018 13.12.2018 13.12.2018 Dz. U. z 2018 r. poz. 2328 obowiązujący -
tekst syntetyczny umowy** Postanowienia MLI w zakresie jej przyjęcia w odniesieniu do umowy mają zastosowanie: do zdarzeń dających prawo do pobrania podatku powstałych w dniu lub po dniu 1.01.2019 r.1); do podatków nakładanych w okresach podatkowych rozpoczynających się w dniu lub po dniu 1.04.2019 r.2)
Zatem os. fiz. będące polskimi rezydentami podatkowymi osiągające dochody zagraniczne stosują postanowienia MLI w okresie podatkowym od 1.04.2019 r. czyli od 1.01.2020 r.
obowiązujący progresja *
67. SINGAPUR  
umowa 23.04.1993 25.12.1993 01.01.1993 Dz. U. z 1994 r. Nr 38, poz. 139 archiwalny Uchylony z dniem 06.02.2014 r.
umowa 04.11.2012 06.02.2014 01.01.2015 Dz. U. z 2014 r. poz. 443 obowiązujący -
zastosowanie MLI do umowy    
oświadczenie rządowe 05.04.2019 15.05.2019 15.05.2019 Dz. U. z 2019 r. poz. 910 obowiązujący -
tekst syntetyczny umowy** Postanowienia MLI w zakresie jej przyjęcia w odniesieniu do umowy mają zastosowanie: do zdarzeń dających prawo do pobrania podatku powstałych w dniu lub po dniu 1.01.2020 r.1); do podatków nakładanych w okresach podatkowych rozpoczynających się w dniu lub po dniu 1.10.2019 r.2)
Zatem os. fiz. będące polskimi rezydentami podatkowymi osiągające dochody zagraniczne stosują postanowienia MLI w okresie podatkowym od 1.10.2019 r. czyli od 1.01.2020 r.
obowiązujący proporcjonalna
68. SŁOWACJA  
umowa 18.08.1994 21.12.1995 01.01.1996 Dz. U. z 1996 r. Nr 30, poz. 131 obowiązujący -
protokół zmieniający umowę 01.08.2013 01.08.2014 01.01.2015 Dz. U. z 2014 r. poz. 1046 obowiązujący -
tekst jednolity - obowiązujący -
zastosowanie MLI do umowy    
oświadczenie rządowe 29.11.2018 01.01.2019 01.01.2019 Dz. U. z 2019 r.  poz. 40 obowiązujący -
tekst syntetyczny umowy** Postanowienie(-a):
- art. 3 ust. 1 i ust. 2, art. 4 ust. 1, art. 5 ust. 6, art. 6 ust. 1, art. 7 ust. 1, art. 9 ust. 4 i art. 11 ust. 1 mają zastosowanie: do zdarzeń dających prawo do pobrania podatku powstałych w dniu lub po dniu 1.01.2019 r.1); do podatków nakładanych w okresach podatkowych rozpoczynających się w dniu lub po dniu 1.07.2019 r.2)
- drugiego zdania art. 16 ust. 2 ma zastosowanie do sprawy przedstawionej właściwemu organowi w dniu lub po dniu 1.01.2019 r.3)
Zatem os. fiz. będące polskimi rezydentami podatkowymi osiągające dochody zagraniczne stosują postanowienia MLI w okresie podatkowym od 1.07.2019 r. czyli od 1.01.2020 r.
obowiązujący proporcjonalna
(uwaga zmieniła się metoda)
69. SŁOWENIA
umowa 28.06.1996 10.03.1998 01.01.1999 Dz. U. z 1998 r. Nr 35, poz. 198 obowiązujący -
zastosowanie MLI do umowy    
oświadczenie rządowe 07.09.2018 08.10.2018 08.10.2018 Dz. U. z 2018 r. poz. 1927 obowiązujący -
tekst syntetyczny umowy** Postanowienia MLI w zakresie jej przyjęcia w odniesieniu do umowy mają zastosowanie: do zdarzeń dających prawo do pobrania podatku powstałych w dniu lub po dniu 1.01.2019 r.1); do podatków nakładanych w okresach podatkowych rozpoczynających się w dniu lub po dniu 1.01.2019 r.2) obowiązujący proporcjonalna
70. SRI LANKA  
umowa 25.04.1980 21.10.1983 01.01.1983 Dz. U. z 1988 r. Nr 5, poz. 38 obowiązujący -
umowa i noty 06.10.2015 14.06.2019 14.06.20199)
01.01.2020
Dz. U. z 2019 r. poz. 1333 obowiązujący proporcjonalna
71. STANY ZJEDNOCZONE  
umowa 08.10.1974 23.07.1976 01.01.1974 Dz. U. z 1976 r. Nr 31, poz. 178 obowiązujący proporcjonalna
wyjaśnienie - NIEobowiązujący -
konwencja 13.02.2013 Konwencja wejdzie w życie po otrzymaniu późniejszej z not o zakończeniu wew. procedur prawnych wymaganych w Polsce i Stanach Zjednoczonych. oczekujący -
72. SYRIA  
konwencja 15.08.2001 23.12.2003 01.01.2004 Dz. U. z 2004 r. Nr 193, poz. 1972 obowiązujący proporcjonalna
73. SZWAJCARIA  
konwencja 02.09.1991 25.09.1992 01.01.1993 Dz. U. z 1993 r. Nr 22, poz. 92 obowiązujący -
wyjaśnienie z 2009 r. - obowiązujący -
wyjaśnienie z 2010 r. - obowiązujący -
wyjaśnienie z 2011 r. - obowiązujący -
wyjaśnienie z 2012 r. - obowiązujący -
wyjaśnienie z 2013 r. - obowiązujący -
protokół zmieniający konwencję 20.04.2010 17.10.2011 01.01.201210) Dz. U. z 2011 r. Nr 255, poz. 1533 obowiązujący Postanowienia protokołu zmieniły metodę opodatkowania
obwieszczenie o sprostowaniu błędu 28.05.2012 28.06.2012 28.06.2012 Dz. U. z 2012 r. poz. 736 obowiązujący -
tekst jednolity konwencji - obowiązujący progresja *
74. SZWECJA  
umowa międzynarodowa 05.06.1975 18.02.1977 od 01.01.1974 do uzyskanego dochodu
od 01.01.1975 do majątku określonego dla celów podatkowych
Dz. U. z 1977 r. Nr 13, poz. 51 archiwalny Uchylony z dniem 15.10.2005 r.
konwencja 19.11.2004 15.10.2005 01.01.2006 Dz. U. z 2006 r. Nr 26, poz. 193 obowiązujący -
obwieszczenie o  sprostowaniu błędów 20.11.2017 27.11.2017 27.11.2017 Dz. U. z 2017 r. poz. 2177 obowiązujący -
tekst jednolity konwencji - obowiązujący progresja *
zastosowanie MLI do konwencji    
oświadczenie rządowe 11.10.2018 13.12.2018 13.12.2018 Dz. U. z 2018 r. poz. 2329 obowiązujący -
tekst syntetyczny umowy** Z uwagi na złożenie przez partnera traktatowego zastrzeżenia na podstawie art. 35 ust. 7 lit. a) Konwencji MLI, data rozpoczęcia stosowania Konwencji MLI będzie znana po zakończeniu przez partnera traktatowego wymaganych procedur wewnętrznych. oczekujący -
75. TADŻYKISTAN  
umowa 27.05.2003 24.06.2004 01.09.20046)
01.01.20057)
Dz. U. z 2005 r. Nr 12, poz. 92 obowiązujący proporcjonalna
76. TAJLANDIA  
umowa 08.12.1978 13.05.1983 01.01.1983 Dz. U. z 1983 r. Nr 37, poz. 170 obowiązujący progresja *
77. TAJWAN  
ustawa11) 15.12.2016 30.12.2016 01.01.2017 Dz. U. z 2016 r. poz. 2244 obowiązujący  proporcjonalna
78. TUNEZJA  
umowa 29.03.1993 15.11.1993 01.01.1994 Dz. U. z 1994 r. Nr 78, poz. 357 obowiązujący progresja *
79. TURCJA  
umowa 03.11.1993 01.04.1997 01.01.1997 Dz. U. z 1997 r. Nr 11, poz. 58 obowiązujący progresja *
80. UKRAINA  
umowa 12.01.1993 11.03.1994 01.01.1995 Dz. U. z 1994 r. Nr 63, poz. 269 obowiązujący -
obwieszczenie o sprostowaniu błędu 07.08.2008 10.09.2008 10.09.2008 Dz. U. z 2008 r. Nr 163, poz. 1025 obowiązujący -
obwieszczenie o sprostowaniu błędu 07.01.2020 10.01.2020 10.01.2020 Dz. U. z 2020 r. poz. 41 obowiązujący -
tekst jednolity umowy - obowiązujący progresja *
zastosowanie MLI do konwencji    
oświadczenie rządowe 18.11.2019 13.12.2019 13.12.2019 Dz. U. z 2019 r. poz. 2400 obowiązujący -
tekst syntetyczny umowy** Postanowienia MLI w zakresie jej przyjęcia w odniesieniu do umowy mają zastosowanie: do zdarzeń dających prawo do pobrania podatku powstałych w dniu lub po dniu 1.01.2020 r.1); do podatków nakładanych w okresach podatkowych rozpoczynających się w dniu lub po dniu 1.06.2020 r.2)
Zatem os. fiz. będące polskimi rezydentami podatkowymi osiągające dochody zagraniczne stosują postanowienia MLI w okresie podatkowym od 1.06.2020 r. czyli od 1.01.2021 r.
obowiązujący
(Uwaga na datę stosowania)
progresja *
81. URUGWAJ  
konwencja 02.08.1991 Konwencja wejdzie w życie sześćdziesiąt dni licząc od daty otrzymania późniejszej noty o zakończeniu wew. procedur prawnych wymaganych w Polsce i Urugwaju. oczekujący proporcjonalna
82. UZBEKISTAN  
umowa 11.01.1995 29.04.1995 01.01.1996 Dz. U. z 1995 r. Nr 116, poz. 559 obowiązujący proporcjonalna
83. WĘGRY  
konwencja 23.09.1992 10.09.1995 01.01.1996 Dz. U. z 1995 r. Nr 125, poz. 602 obowiązujący -
protokół do konwencji 27.06.2000 01.05.2002 01.09.2002 Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 946 obowiązujący -
tekst jednolity konwencji - obowiązujący progresja *
84. WIELKA BRYTANIA I PÓŁNOCNA IRLANDIA  
umowa 16.12.1976 25.02.1978 01.04.1975 Dz. U. z 1978 r. Nr 7, poz. 20 - Nie obowiązuje od dnia 27.12.2006 r. w  odniesieniu do podatków objętych konwencją.
konwencja 20.07.2006 27.12.2006 01.01.2007 Dz. U. z 2006 r. Nr 250, poz. 1840 obowiązujący -
zastosowanie MLI do konwencji 
oświadczenie rządowe 11.10.2018 03.12.2018 03.12.2018 Dz. U. z 2018 r. poz. 2253 obowiązujący -
tekst syntetyczny umowy** Postanowienie(-a):
- art. 3 ust. 1, art. 4 ust. 1, art. 5 ust. 6, art. 6 ust. 1, art. 7 ust. 1 i art. 11 ust. 1 mają zastosowanie: do zdarzeń dających prawo do pobrania podatku powstałych w dniu lub po dniu 1.01.2019 r.1); do podatków nakładanych w okresach podatkowych rozpoczynających się w dniu lub po dniu 1.04.2019 r.2)
- drugiego zdania art. 16 ust. 2 ma zastosowanie do sprawy przedstawionej właściwemu organowi w dniu lub po dniu 1.10.2018 r.3)
Zatem os. fiz. będące polskimi rezydentami podatkowymi osiągające dochody zagraniczne stosują postanowienia MLI w okresie podatkowym od 1.04.2019 r. czyli od 1.01.2020 r.
obowiązujący proporcjonalna
(uwaga zmieniła się metoda)
85. WIETNAM  
umowa 31.08.1994 20.01.1995 01.01.1996 Dz. U. z 1995 r. Nr 49, poz. 258 obowiązujący progresja *
86. WŁOCHY  
umowa 21.06.1985 26.09.1989 01.01.1984 Dz. U. z 1989 r. Nr 62, poz. 374 obowiązujący -
obwieszczenie o sprostowaniu błędów 26.03.2019 29.03.2019 29.03.2019 Dz. U. z 2019 r. poz. 597 obowiązujący -
tekst jednolity umowy - obowiązujący progresja *
87. WYSPA MAN  
umowa (dot. przedsiębiorstw eksploatujących statki) 07.03.2011 28.10.2011 01.01.2012 Dz. U. z 2011 r. Nr 283, poz. 1663 obowiązujący sposób opodatkowania
umowa (dot. niektórych kategorii dochodów os. fiz.) 7.03.2011 28.10.2011 01.01.2012 Dz. U. z 2011 r. Nr 283, poz. 1667 obowiązujący proporcjonalna
88. ZAMBIA  
umowa 19.05.1995 Umowa wejdzie w życie po upływie sześćdziesięciu dniu od daty otrzymania późniejszej z not o zakończeniu wew. procedur prawnych wymaganych w Polsce i Zambii. oczekujący proporcjonalna
89. ZIMBABWE  
umowa 09.07.1993 28.11.1994 01.01.1995 Dz. U. z 1995 r. Nr 62, poz. 318 obowiązujący progresja *
90. ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE  
umowa 31.01.1993 21.04.1994 01.01.1995 Dz. U. z 1994 r. Nr 81, poz. 373 obowiązujący -
protokół zmieniający umowę 11.12.2013 01.05.2015 01.01.2016 Dz. U. z 2015 r. poz. 312 obowiązujący Postanowienia protokołu zmieniły metodę opodatkowania
obwieszczenie o sprostowaniu błędów 16.10.2019 24.10.2019 24.10.2019 Dz. U. z 2019 r. poz. 2022 obowiązujący -
tekst jednolity umowy - obowiązujący proporcjonalna
zastosowanie MLI do konwencji 
oświadczenie rządowe 28.10.2019 28.11.2019 28.11.2019 Dz. U. z 2019 r. poz. 2327 obowiązujący -
tekst syntetyczny umowy** Postanowienia MLI w zakresie jej przyjęcia w odniesieniu do umowy mają zastosowanie: do zdarzeń dających prawo do pobrania podatku powstałych w dniu lub po dniu 1.01.2020 r.1); do podatków nakładanych w okresach podatkowych rozpoczynających się w dniu lub po dniu 1.03.2020 r.2)
Zatem os. fiz. będące polskimi rezydentami podatkowymi osiągające dochody zagraniczne stosują postanowienia MLI w okresie podatkowym od 1.03.2020 r. czyli od 1.01.2021 r.
obowiązujący
(Uwaga na datę stosowania)
proporcjonalna


* Zawarta umowa w stosunku, do niektórych rodzajów dochodów wskazuje jako metodę unikania podwójnego opodatkowania metodę odliczenia proporcjonalnego; więcej patrz link dotyczący metody unikania podwójnego opodatkowania.
** Legenda tekstu syntetycznego umowy (tj. tekstu umowy z uwzględnieniem modyfikacji wynikających z MLI)

UWAGA:

- wiersze pogrubione występujące w tabeli dotyczą aktów prawnych, które wchodzą w życie po zakończeniu 2020 r. lub które mają zastosowanie po zakończeniu 2020 r. W niektórych przypadkach data stosowania jest zależna od rodzaju podatków, patrz pogrubienia dla dat w danym wierszu.
- wiersze oznaczone kolorem zielonym występujące w tabeli dotyczą archiwalnych (w całości lub części) aktów prawnych.

 


1) W odniesieniu do podatków pobieranych u źródła od kwot wypłacanych (lub zaliczanych) na rzecz nierezydentów.
2) W odniesieniu do pozostałych podatków.
3) W odniesieniu do spraw przedstawionych właściwemu organowi (z wyłączeniem spraw, w których od dnia zastosowania nie zostały spełnione warunki dla ich przedstawienia zgodnie z UPO, w brzmieniu sprzed modyfikacji dokonanej przez Konwencję MLI, bez względu na okres podatkowy, którego dana sprawa dotyczy).
4) Data wejścia w życie zmieniona na podst. obwieszczenia Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 7 sierpnia 2015 r. o sprostowaniu błędu (Dz. U. poz. 1218).
5) Zgodnie z pkt 3 Protokołu do Konwencji Polska-Chile, w przypadku gdy Chile zawrze umowę lub konwencję z państwem trzecim, będącym członkiem OECD, w której Chile zgodzi się na zwolnienie odsetek lub należności licencyjnych (zarówno ogólne, jak i określonych rodzajów odsetek lub należności licencyjnych) powstałych w Chile z opodatkowania lub obniży stawkę opodatkowania ustaloną w ustępie 2 art. 11 lub 12 odpowiednio, to takie zwolnienie lub obniżenie stawki będzie stosowane automatycznie na takich samych warunkach, jakby były one wymienione w niniejszej Konwencji. 21 stycznia 2016 r. w Santiago de Chile została podpisana Konwencja między Republiką Chile a Japonią w sprawie eliminowania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu oraz zapobiegania uchylaniu się i unikaniu opodatkowania, podlegająca stosowaniu od 1 stycznia 2017 r., która zawiera takie postanowienia. W konsekwencji, postanowienia Konwencji Chile-Japonia należy stosować odpowiednio do Konwencji Polska-Chile. Oświadczenie rządowe w tym zakresie zostało opublikowane w Dz. U. z 2018 r. poz. 1729.
6) Data wejścia w życie zmieniona na podst. obwieszczenia Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 12 listopada 2015 r. o sprostowaniu błędu (Dz. U. poz. 1976).
7) W odniesieniu do podatków od dochodu pobieranych u źródła.
8) W odniesieniu do innych podatków.
9) W odniesieniu do art. 25 i art. 26 Umowy (Procedura wzajemnego porozumienia się i Wymiana informacji).
10) Z wyjątkiem odsetek i należności licencyjnych wypłaconych w dniu lub po dniu 1 lipca 2013 (Art. IV ust. 1 i 2, Art.V, ust. 1 i 2 i Art. XI ust. 1 do 3 niniejszego Protokołu).
11) W związku z nieuznawaniem Tajwanu za państwo umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania między RP i Tajwanem nie będzie klasyczną umową międzynarodową. Nie będzie to umowa zawarta między dwoma państwami uznanymi międzynarodowo, lecz porozumienie między dwoma przedstawicielstwami wyposażonymi w szczególne kompetencje, w tym promowania stosunków gospodarczych, handlowych, kulturalnych między Tajwanem i RP. W związku z powyższym, w relacjach z terytorium, do którego stosuje się prawo podatkowe należące do właściwości Ministra Finansów Tajwanu, kwestie unikania podwójnego opodatkowania zostały uregulowane ustawą z dnia 15 grudnia 2016 r. o zasadach unikania podwójnego opodatkowania oraz zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu stosowanych przez Rzeczpospolitą Polską i terytorium, do którego stosuje się prawo podatkowe należące do właściwości Ministra Finansów Tajwanu, wraz z załącznikiem.

Powered by ProcessWire CMS