logo
Łatwy PIT! Tu znajdziesz przydatne informacje. Polecamy programy do sporządzenia i wysłania zeznań PIT przez internet.

Archiwalna treść artykułu.

Formularze roczne

  • składane przez podatnika

Lp. Oznaczenie formularza Podstawa prawna Wygląd graficzny formularza Formularz w formacie do pobrania
1. PIT-16A Dz. U. z 2019 r. poz. 2429 załącznik nr 3 Podgląd Pobierz
2. PIT-19A Dz. U. z 2019 r. poz. 2429 załącznik nr 4 Podgląd Pobierz
3. PIT-28 Dz. U. z 2019 r. poz. 2429 załącznik nr 1 Podgląd Pobierz
4. PIT-28S Dz. U. z 2019 r. poz. 2429 załącznik nr 2 Podgląd Pobierz
5. PIT-36 Dz. U. z 2019 r. poz. 2434 załącznik nr 1 Podgląd Pobierz
6. PIT-36S Dz. U. z 2019 r. poz. 2434 załącznik nr 2 Podgląd Pobierz
7. PIT-36L Dz. U. z 2019 r. poz. 2434 załącznik nr 3 Podgląd Pobierz
8. PIT-36LS Dz. U. z 2019 r. poz. 2434 załącznik nr 4 Podgląd Pobierz
9. PIT-37 Dz. U. z 2019 r. poz. 2434 załącznik nr 5 Podgląd Pobierz
10. PIT-38 Dz. U. z 2019 r. poz. 2434 załącznik nr 6 Podgląd Pobierz
11. PIT-39 Dz. U. z 2019 r. poz. 2434 załącznik nr 7 Podgląd Pobierz
12. PIT-OP Dz. U. z 2017 r. poz. 539 załącznik Podgląd Pobierz
13. PIT-CFC Dz. U. z 2019 r. poz. 2436 załącznik nr 1 Podgląd Pobierz
14. PIT/O Dz. U. z 2019 r. poz. 2434 załącznik nr 16,
Dz. U. z 2019 r. poz. 2429 załącznik nr 6
Podgląd Pobierz
15. PIT/D Dz. U. z 2019 r. poz. 2429 załącznik nr 7,
Dz. U. z 2019 r. poz. 2434 załącznik nr 10
Podgląd Pobierz
16. PIT-2K Dz. U. z 2014 r. poz. 1597 załącznik Podgląd Pobierz
17. PIT-28/B Dz. U. z 2019 r. poz. 2429 załącznik nr 5 Podgląd Pobierz
18. PIT/B Dz. U. z 2019 r. poz. 2434 załącznik nr 8 Podgląd Pobierz
19. PIT/Z Dz. U. z 2019 r. poz. 2434 załącznik nr 17 Podgląd Pobierz
20. PIT/BR Dz. U. z 2019 r. poz. 2434 załącznik nr 9 Podgląd Pobierz
21. PIT/DS Dz. U. z 2019 r. poz. 2434 załącznik nr 11 Podgląd Pobierz
22. PIT/ZG Dz. U. z 2019 r. poz. 2434 załącznik nr 18 Podgląd Pobierz
23. PIT/MIT Dz. U. z 2019 r. poz. 2434 załącznik nr 14 Podgląd Pobierz
24. PIT/PM Dz. U. z 2019 r. poz. 2434 załącznik nr 15 Podgląd Pobierz
25. PIT/NZI Dz. U. z 2019 r. poz. 1089 załącznik nr 3 Podgląd Pobierz
26. PIT/IP Dz. U. z 2019 r. poz. 2434 załącznik nr 12 Podgląd Pobierz
27. PIT/M Dz. U. z 2019 r. poz. 2434 załącznik nr 13 Podgląd Pobierz
28. SSE-R Dz. U. z 2016 r. poz. 763 załącznik Podgląd Pobierz
29. SSE-R/A Dz. U. z 2016 r. poz. 763 załącznik Podgląd Pobierz
30. SSE/A Dz. U. z 2016 r. poz. 763 załącznik Podgląd Pobierz
31. PIT-CFI Dz. U. z 2019 r. poz. 2436 załącznik nr 2 Podgląd Pobierz
32. Oświadczenie o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych Formularz nie stanowi wzoru urzędowego określonego w drodze rozporządzenia; art. 23y ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387, z późn. zm.) Podgląd Pobierz
33. ORD-ZU Formularz nie stanowi wzoru urzędowego określonego w drodze rozporządzenia; art. 81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800, z późn. zm.) Podgląd Pobierz
34. APA-P Dz. U. z 2019 r. poz. 2537 załącznik Podgląd Pobierz
35. DSF-1 Formularz nie stanowi wzoru urzędowego określonego w drodze rozporządzenia Podgląd Pobierz
  • otrzymane przez podatnika
Lp. Oznaczenie formularza Numer wersji Podstawa prawna Wygląd graficzny formularza Formularz w formacie do pobrania
1. PIT-11 wersja 24 Dz. U. z 2018 r. poz. 2237 załącznik nr 8 Podgląd Pobierz
2. wersja 25 Dz. U. z 2019 r. poz. 2397 załącznik nr 8 Podgląd Pobierz
3. PIT-40A/11A wersja 19 Dz. U. z 2018 r. poz. 2239 Podgląd Pobierz
4. PIT-R wersja 19 Dz. U. z 2018 r. poz. 2237 załącznik nr 9 Podgląd Pobierz
5. wersja 20 Dz. U. z 2019 r. poz. 2397 załącznik nr 9 Podgląd Pobierz
6. PIT-8C wersja 9 Dz. U. z 2018 r. poz. 2237 załącznik nr 7 Podgląd Pobierz
7. wersja 10 Dz. U. z 2019 r. poz. 2397 załącznik nr 7 Podgląd Pobierz
8. IFT-1/IFT-1R wersja 14 Dz. U. z 2018 r. poz. 2237 załącznik nr 10 Podgląd Pobierz
9. wersja 15 Dz. U. z 2019 r. poz. 2397 załącznik nr 10 Podgląd Pobierz

Powered by ProcessWire CMS