logo
Łatwy PIT! Tu znajdziesz przydatne informacje. Polecamy programy do sporządzenia i wysłania zeznań PIT przez internet.

Archiwalna treść artykułu.

Co się zmieniło na rysunku formularza rocznego w porównaniu z wzorem obowiązującym za poprzedni rok podatkowy?

 

Lista formularzy zmienionych i ich wizualizacja (różnice pomiędzy wersjami zaznaczone na rysunkach formularzy)

 

Lp. Oznaczenie formularza Wizualizacja zmian
1. PIT-16A Podgląd zmian
2. PIT-19A Podgląd zmian
3. PIT-28 Podgląd zmian
4. PIT-28S Podgląd zmian
5. PIT-36 Podgląd zmian
6. PIT-36S Podgląd zmian
7. PIT-36L Podgląd zmian
8. PIT-36LS Podgląd zmian
9. PIT-37 Podgląd zmian
10. PIT-38 Podgląd zmian
11. PIT-39 Podgląd zmian
12. PIT-CFC Podgląd zmian
13. PIT/B Podgląd zmian
14. PIT/BR Podgląd zmian
15. PIT/DS Podgląd zmian
16. PIT/IP Podgląd zmian
17. PIT/D Podgląd zmian
18. PIT/M Podgląd zmian
19. PIT/O Podgląd zmian
20. PIT/ZG Podgląd zmian
21. PIT/Z Podgląd zmian
22. PIT/MIT Podgląd zmian
23. PIT/PM Podgląd zmian
24. PIT/NZI Podgląd zmian
25. PIT-28/B Podgląd zmian
26. PIT/CFI Podgląd zmian

Lista formularzy zmienionych płatnika i ich wizualizacja (różnice pomiędzy wersjami zaznaczone na rysunkach formularzy)

 

Lp. Oznaczenie formularza Wizualizacja zmian
1. PIT-8C Podgląd zmian
2. PIT-11 Podgląd zmian
3. PIT-R Podgląd zmian

Powered by ProcessWire CMS