logo
Łatwy PIT! Tu znajdziesz przydatne informacje. Polecamy programy do sporządzenia i wysłania zeznań PIT przez internet.

Archiwalna treść artykułu.


ZWROT NIENALEŻNIE POBRANYCH ŚWIADCZEŃ

Świadczenie jest nienależne, jeżeli ten, kto je spełnił, nie był w ogóle zobowiązany lub nie był zobowiązany względem osoby, której świadczył, albo jeżeli podstawa świadczenia odpadła lub zamierzony cel świadczenia nie został osiągnięty, albo jeżeli czynność prawna zobowiązująca do świadczenia była nieważna i nie stała się ważna po spełnieniu świadczenia.
Podstawa prawna: art. 410 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145, z późn. zm.).

 
Zostało Ci do przeczytania około 99% artykułu.

Uzyskaj dostęp, aby przeczytać całość. Zasoby PITopedii są dostępne dla użytkowników programu PITy IPS - po uruchomieniu programu kliknij na ikonę "TaxoPedia" (nastąpi przekierowanie).

Bez wpisanego klucza licencyjnego program PITy IPS umożliwia utworzenie, wypełnienie, wydrukowanie i wysłanie do 3 zeznań podatkowych PIT z jednego roku podatkowego.

Powered by ProcessWire CMS