logo
Łatwy PIT! Tu znajdziesz przydatne informacje. Polecamy programy do sporządzenia i wysłania zeznań PIT przez internet.

Archiwalna treść artykułu.

Aktualna treść publikacji jest dostępna pod linkiem.

Numery działów specjalnych produkcji rolnej

NumeryDziały specjalne produkcji rolnejJednostki miar
01-12 Uprawy w szklarniach, tunelach foliowych ogrzewanych, uprawy grzybów, roślin in vitro, hodowla entomofagów
 Szklarnie ogrzewane
01Rośliny ozdobnem2
02Rośliny pozostałem2
03Szklarnie nieogrzewanem2
 Tunele foliowe ogrzewane
04Rośliny ozdobnem2
05Rośliny pozostałem2
06Uprawa grzybów i ich grzybni (powierzchnia uprawowa)m2
07Uprawy roślin in vitro (powierzchnia półek)m2
08Hodowla entomofagów (powierzchnia upraw roślin żywicielskich)m2
01-21 Chów i hodowla bydła rzeźnego i mlecznego poza gospodarstwem rolnym
21Krowyszt.
22Cielętaszt.
23Pozostałe bydło rzeźne, z wyjątkiem opasówszt.
01-22 Chów i hodowla owiec i koni poza gospodarstwem rolnym
31Owce - chów i hodowlaszt.
32Owce - tuczszt.
33Konie rzeźneszt.
34Konie hodowlaneszt.
01-23 Chów i hodowla trzody chlewnej poza gospodarstwem rolnym
41Tucznikiszt.
42Prosięta i warchlakiszt.
01-24 Chów i hodowla drobiu
 Drób rzeźny
51Kurczętaszt.
52Gęsiszt.
53Kaczkiszt.
54Indykiszt.
 Drób nieśny (stado reprodukcyjne)
55Kury nieśneszt.
56Kury mięsneszt.
57Gęsiszt.
58Kaczkiszt.
59Indykiszt.
60Drób nieśny - kury (produkcja jaj konsumpcyjnych)szt.
 Wylęgarnie drobiu
61Kurczętaszt.
62Gęsiszt.
63Kaczkiszt.
64Indykiszt.
01-25 Pozostały chów i hodowla zwierząt
 Zwierzęta futerkowe
71Lisyszt.
72Jenotyszt.
73Norkiszt.
74Tchórzeszt.
75Szynszyleszt.
76Nutrieszt.
77Królikiszt.
 Zwierzęta laboratoryjne
78Szczury białeszt.
79Myszy białeszt.
80Jedwabniki (produkcja kokonów)dm3
81Pasiekirodzina (-ny)
82Hodowla dżdżownic (powierzchnia łoża hodowlanego)m2
 Pozostała hodowla poza gospodarstwem rolnym
83Ryby akwariowedm3
84Psy rasoweszt.
85Koty rasoweszt.

Powered by ProcessWire CMS