logo
Łatwy PIT! Tu znajdziesz przydatne informacje. Polecamy programy do sporządzenia i wysłania zeznań PIT przez internet.

Archiwalna treść artykułu.


WYKAZ UMÓW O WYMIANIE INFORMACJI W SPRAWACH PODATKOWYCH

Lp. Państwo - rodzaj aktu i jego treść Akt prawny podpisany dnia Akt prawny wszedł w życie z dniem Akt prawny obowiązuje od dnia Akt prawny opublikowany w Status aktu prawnego
1. ANDORA  
tekst umowy 15.06.2012 18.12.2013 01.01.2014 Dz. U. z 2013 r. poz. 1602 obowiązujący
2. BELIZE  
tekst umowy 16.05.2013 Wejdzie w życie pierwszego dnia trzeciego miesiąca następującego po otrzymaniu późniejszej z not o zakończeniu wew. procedur prawnych wymaganych w Polsce i Belize. - - oczekujący
3. BERMUDY  
tekst umowy 25.11.2013 15.03.2015 a) do spraw o przestępstwa podatkowe - od 15.03.2015 r.;
b) dla wszystkich pozostałych spraw - od 15.03.2104 r. ale w przypadku okresów podatkowych rozpoczynających się  w tym dniu lub po tym dniu, lub gdy nie ma okresu podatkowego, do wszelkich zobowiązań podatkowych powstałych w tym dniu, lub po tym dniu
Dz. U. z 2015 r. poz. 223 obowiązujący
4. BRYTYJSKIE WYSPY DZIEWICZE  
tekst umowy 28.11.2013 01.01.2015 a) do spraw o przestępstwa podatkowe - od 01.01.2015 r.;
b) do wszelkich innych spraw objętych zakresem obowiązywania umowy do okresów podatkowych rozpoczynających się w dniu 01.01.2015 lub po tym dniu, albo w przypadku, gdy okres podatkowy nie występuje, do wszelkich zobowiązań podatkowych powstałych w dniu, lub po tym dniu
Dz. U. z 2014 r. poz. 1715 obowiązujący
5. GIBRALTAR  
tekst umowy 31.01.2013 05.12.2013 05.12.2013 Dz. U. z 2014 r. poz. 313 obowiązujący
6. GRENADA  
tekst umowy 19.07.2012 Wejdzie w życie po zakończeniu wew. procedur prawnych wymaganych w Polsce i Grenadzie. - - oczekujący
7. GUERNSEY  
tekst umowy 06.12.2011 01.11.2012 a) do spraw o przestępstwa podatkowe - od 01.11.2012 r.;
b) do wszelkich innych spraw objętych zakresem obowiązywania umowy - od 01.11.2012 r., jednakże wyłącznie w odniesieniu do okresów podatkowych rozpoczynających się w dniu lub po tym dniu, albo w przypadku, gdy okres podatkowy nie wyst., do zobowiązań podatkowych powstałych w dniu, lub po tym dniu
Dz. U. z 2012 r. poz. 1050 obowiązujący
8. JERSEY  
tekst umowy 02.12.2011 01.11.2012 a) do spraw o przestępstwa podatkowe - od 01.11.2012 r.;
b) do wszelkich innych spraw objętych zakresem obowiązywania umowy - od 01.11.2012 r., jednakże wyłącznie w odniesieniu do okresów podatkowych rozpoczynających się w dniu lub po tym dniu, albo w przypadku, gdy okres podatkowy nie wyst., do zobowiązań podatkowych powstałych w dniu, lub po tym dniu
Dz. U. z 2012 r. poz. 1057 obowiązujący
9. KAJMANY  
tekst umowy 29.11.2013 11.12.2014 11.12.2014 Dz. U. z 2015 r. poz. 185 obowiązujący
10. LIBERIA  
tekst umowy 07.08.2013 Wejdzie w życie pierwszego dnia drugiego miesiąca następującego po otrzymaniu późniejszej z not o zakończeniu wew. procedur prawnych wymaganych w Polsce i Liberii. - - oczekujący
11. SAN MARINO  
tekst umowy 31.03.2012 28.02.2013 a) do spraw o przestępstwa podatkowe - od 28.02.2013 r.;
b) do wszelkich innych spraw objętych zakresem obowiązywania umowy, do okresów podatkowych rozpoczynających się w dniu 1 stycznia lub po tym dniu 2014 r., lub w przypadku gdy okres podatkowy nie wyst., do wszelkich zobowiązań podatkowych, powstałych w dniu 1 stycznia lub po tym dniu 2014 r.
Dz. U. z 2013 r. poz. 453 obowiązujący
12. STANY ZJEDNOCZONE
tekst umowy FATCA 07.10.2014 01.07.2015 01.07.2015 Dz. U. z 2015 r. poz. 1647 obowiązujący
obwieszczenie o sprostowaniu błędu 18.01.2017 25.01.2017 25.01.2017 Dz. U. z 2017 r. poz. 158 obowiązujący
tekst umowy FATCA - tekst jednolity - obowiązujący
13. WSPÓLNOTA BAHAMÓW  
tekst umowy 28.06.2013 29.09.2014 a) do spraw o przestępstwa podatkowe w odniesieniu do okresów podatk. rozpoczynających się w dniu 1 stycznia 2004 lub po tym dniu; lub gdy nie ma okresu podatk., do wszelkich zobowiązań podatk. powstałych w tym dniu lub po tym dniu;
b) do wszelkich innych spraw, w przypadku okresów podatk. rozpoczynających się w tym dniu lub po tym dniu; lub gdy nie ma okresu podatk., do wszelkich zobowiązań podatk. powstałych w tym dniu lub po tym dniu
Dz. U. z 2014 r. poz. 1343 obowiązujący
14. WSPÓLNOTA DOMINIKI  
tekst umowy 10.07.2012 Wejdzie w życie dwa miesiące po dacie otrzymania późniejszej z not o zakończeniu wew. procedur prawnych wymaganych w Polsce i Wspólnocie Dominiki. - - oczekujący
15. WYSPA MAN  
tekst umowy 07.03.2011 27.11.2011 a) do spraw o przestępstwa podatkowe - od 27.11.2011 r.;
b) do wszelkich innych spraw, objętych zakresem obowiązywania umowy - od 27.11.2011 r., jednakże wyłącznie w odniesieniu do okresów podatkowych rozpoczynających się w dniu, albo po dniu podpisania umowy, albo w przypadku gdy okres podatkowy nie występuje, do wszelkich zobowiązań podatkowych powstałych w dniu, albo po dniu podpisania umowy
Dz. U. z 2011 r. Nr 283, poz. 1665 obowiązujący

Powered by ProcessWire CMS