logo
Łatwy PIT! Tu znajdziesz przydatne informacje. Polecamy programy do sporządzenia i wysłania zeznań PIT przez internet.

Archiwalna treść artykułu.

Formularze roczne

  • składane przez podatnika

Lp. Oznaczenie formularza Podstawa prawna Wygląd graficzny formularza Formularz w formacie do pobrania
1. PIT-16A Dz. U. z 2018 r. poz. 2238 załącznik nr 2 Podgląd Pobierz
2. PIT-19A Dz. U. z 2018 r. poz. 2238 załącznik nr 3 Podgląd Pobierz
3. PIT-28/PIT-28S Dz. U. z 2018 r. poz. 2238 załącznik nr 1 Podgląd Pobierz
4. PIT-36/PIT-36S Dz. U. z 2018 r. poz. 2236 załącznik nr 1 Podgląd Pobierz
5. PIT-36L/PIT-36LS Dz. U. z 2018 r. poz. 2236 załącznik nr 2 Podgląd Pobierz
6. PIT-37 Dz. U. z 2018 r. poz. 2236 załącznik nr 3 Podgląd Pobierz
7. PIT-38 Dz. U. z 2018 r. poz. 2236 załącznik nr 4 Podgląd Pobierz
8. PIT-39 Dz. U. z 2018 r. poz. 2236 załącznik nr 5 Podgląd Pobierz
9. PIT-OP Dz. U. z 2017 r. poz. 539 załącznik Podgląd Pobierz
10. PIT-CFC Dz. U. z 2015 r. poz. 2062 załącznik Podgląd Pobierz
11. PIT/O Dz. U. z 2018 r. poz. 2236 załącznik nr 12,
Dz. U. z 2018 r. poz. 2238 załącznik nr 6
Podgląd Pobierz
12. PIT/D Dz. U. z 2018 r. poz. 2236 załącznik nr 8,
Dz. U. z 2018 r. poz. 2238 załącznik nr 7
Podgląd Pobierz
13. PIT-2K Dz. U. z 2014 r. poz. 1597 załącznik Podgląd Pobierz
14. PIT-28/A Dz. U. z 2018 r. poz. 2238 załącznik nr 4 Podgląd Pobierz
15. PIT-28/B Dz. U. z 2018 r. poz. 2238 załącznik nr 5 Podgląd Pobierz
16. PIT/B Dz. U. z 2018 r. poz. 2236 załącznik nr 6 Podgląd Pobierz
17. PIT/Z Dz. U. z 2018 r. poz. 2236 załącznik nr 13 Podgląd Pobierz
18. PIT/BR Dz. U. z 2018 r. poz. 2236 załącznik nr 7 Podgląd Pobierz
19. PIT/DS Dz. U. z 2018 r. poz. 2236 załącznik nr 9 Podgląd Pobierz
20. PIT/ZG Dz. U. z 2018 r. poz. 2236 załącznik nr 14 Podgląd Pobierz
21. PIT/MIT Dz. U. z 2018 r. poz. 2236 załącznik nr 11 Podgląd Pobierz
22. PIT-TP Dz. U. z 2018 r. poz. 1301 załącznik Podgląd Pobierz
23. PIT/M Dz. U. z 2018 r. poz. 2236 załącznik nr 10 Podgląd Pobierz
24. SSE-R Dz. U. z 2016 r. poz. 763 załącznik Podgląd Pobierz
25. SSE-R/A Dz. U. z 2016 r. poz. 763 załącznik Podgląd Pobierz
26. SSE/A Dz. U. z 2016 r. poz. 763 załącznik Podgląd Pobierz
27. SPR/MT Dz. U. z 2006 r. Nr 98 poz. 677 załącznik Podgląd Pobierz
28. Oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji podatkowej Formularz nie stanowi wzoru urzędowego określonego w drodze rozporządzenia; art. 25a ust. 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509, z późn. zm.) Podgląd Pobierz
29. ORD-ZU Formularz nie stanowi wzoru urzędowego określonego w drodze rozporządzenia; art. 81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800, z późn. zm.) Podgląd Pobierz
  • otrzymane przez podatnika
Lp. Oznaczenie formularza Numer wersji Podstawa prawna Wygląd graficzny formularza Formularz w formacie do pobrania
1. PIT-11 wersja 23 Dz. U. z 2017 r. poz. 2352 załącznik nr 8 Podgląd Pobierz
2. wersja 24 Dz. U. z 2018 r. poz. 2237 załącznik nr 8 Podgląd Pobierz
3. PIT-40A/11A wersja 18 Dz. U. z 2015 r. poz. 160 Podgląd Pobierz
4. wersja 19 Dz. U. z 2018 r. poz. 2239 Podgląd Pobierz
5. PIT-R wersja 18 Dz. U. z 2017 r. poz. 2352 załącznik nr 9 Podgląd Pobierz
6. wersja 19 Dz. U. z 2018 r. poz. 2237 załącznik nr 9 Podgląd Pobierz
7. PIT-8C wersja 8 Dz. U. z 2017 r. poz. 2352 załącznik nr 7 Podgląd Pobierz
8. wersja 9 Dz. U. z 2018 r. poz. 2237 załącznik nr 7 Podgląd Pobierz
9. IFT-1/IFT-1R wersja 13 Dz. U. z 2017 r. poz. 2352 załącznik nr 10 Podgląd Pobierz
10. wersja 14 Dz. U. z 2018 r. poz. 2237 załącznik nr 10 Podgląd Pobierz

Powered by ProcessWire CMS