logo
Łatwy PIT! Tu znajdziesz przydatne informacje. Polecamy programy do sporządzenia i wysłania zeznań PIT przez internet.

Regulamin usługi SMS

§ 1

Organizatorem serwisu SMS jest IPS Przedsiębiorstwo Informatyczne - Marcin Konopka z siedzibą w Siedlcach przy ul. Adama Mickiewicza 36. Adres do korespondencji jest taki sam jak adres siedziby.

§ 2

Obsługę techniczną związaną z SMS Premium, sprawuje firma Digital Virgo S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 46. Adres do korespondencji jest taki sam jak adres siedziby.

§ 3

Serwis polega na udostępnieniu Kodu dostępu, który umożliwia dostęp do wybranych Zasobów. Nabywca po wysłaniu SMSa:
a) o treści "KOD.TAX1S" na numer 7255,
b) o treści "KOD.TAX2S" na numer 7355,
c) o treści "KOD.TAXPIT12G" na numer 78464
otrzymuje SMSa z kodem, który musi wpisać w odpowiednim miejscu (obok żądanego dostępu). Jeśli jest kilka części Zasobów w takiej samej cenie (taka sama treść SMS na taki sam numer), to po wpisaniu otrzymanego kodu obok wybranej części Zasobów nie da się użyć tego samego kodu dostępu do innej części Zasobów - kod zostaje przypisany do wybranej części Zasobu.

§ 4

Koszt wysłania SMS wynosi (w zależności od żądanego dostępu):
a) 2,00 zł netto (2,46 zł brutto),
b) 3,00 zł netto (3,69 zł brutto),
c) 8,00 zł netto (9,84 zł brutto).
Usługa dostępna jest dla sieci Orange, T-Mobile, Plus, Play, Sferia, Cyfrowy Polsat oraz wszystkich sieci wirtualnych MVNO (np. GaduAir, mBank mobile, Aster).

§ 5

Tylko poprawnie wysłany SMS z dokładnie wpisaną komendą i numerem Premium, uprawnia do uzyskania Kodu dostępu. W przypadku błędnie wpisanego SMSa, Nabywca otrzyma komunikat o błędnie wysłanej komendzie. Zgodnie z zasadami opłata za każdego wysłanego SMSa jest pobierana przez operatorów GSM w momencie jego wysłania, nawet jeśli jest to nieprawidłowy SMS. Organizator informuje, iż nie ma obowiązku zwrotu kosztów SMSa bądź przesłania ponownie kodu, w przypadku jeśli Nabywca wysłał błędną treść SMSa.

§ 6

W celu ograniczenia nadużyć telekomunikacyjnych (fraudów) w serwisie wprowadzono ograniczenia w ilości wysyłanych SMSów z jednego numeru MSISDN w ciągu jednej doby. Ograniczenie pozwala w ciągu jednej doby na wysłanie na dany numer SMSów o wartości nie przekraczającej 100 zł netto. SMSy wysłane ponad tą kwotę uznawane będą jako tzw. fraudy, i nie będą uznawane.

§ 7

Nabywcy przysługuje prawo złożenia reklamacji związanej z funkcjonowaniem serwisu, bądź nieotrzymania SMSa z kodem, mimo wysłania prawidłowej treści SMS, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zdarzenia będącego przyczyną reklamacji poprzez wysłanie e-maila na adres: pomoc@justpay.pl. W razie pytań infolinia Digital Virgo S.A dostępna jest pod numerem telefonu: 22 312 18 52.

§ 8

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości przesłane przez Nabywcę w formie SMS nie dostarczone lub opóźnione z przyczyn leżących po stronie Operatora sieci komórkowej.

Powered by ProcessWire CMS